Web baner 300x250px

Општина Чајниче има 5 мјесних заједница : Чајниче 1, Чајниче 2, Миљено, Заборак и Међурјечје. 
 
 
     МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЧАЈНИЧЕ 1". 
     Предсједник савјета МЗ : СРБОЉУБ РАДОВИЋ
     Контакт тел: 
     Мјесна заједница обухвата следећа насељена мјеста :
 
 
     МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЧАЈНИЧЕ 2". 
     Предсједник савјета МЗ : ВУКАШИН ТАДИЋ
     Контакт тел: 
     Мјесна заједница обухвата следећа насељена мјеста :
 
 
     МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "МИЉЕНО". 
     Предсједник савјета МЗ : БИЉАНА КУВЕЉА
     Контакт тел: 
     Мјесна заједница обухвата следећа насељена мјеста: 
              - Безујно, 
              - Бучковићи на Безујанци,
              - Гложин, 
              - Миљено са насељима Трбуховићи, Дупојевићи, Клак и Мркојевићи, 
              - Првањ са насељем Поповићи. 
              - Луке са насељем Глушчићи.
 
 
      МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЗАБОРАК". 
      Предсједник савјета МЗ : НЕБОЈША СТАНИЋ
      Контакт тел: 
      Мјесна заједница обухвата следећа насељена мјеста: 
               - Батковићи са насељима Жуне, Махревићи, Дардагани и Токовићи,
               - Ђаковићи са насељем Велики Банићи,
               - Хунковићи са насељима Паравци, Слатина, Скорупани, Тупци, Тулешићи, Мали Банићи и Брајиновићи,
               - Милатковићи са насељима Хоћевина и Дворишта,
               - Миштар,
               - Подаврело са насељем Округлице,
               - Стопићи са насељима Суходањ, Горњи и Доњи Стопићи,
               - Маренићи са насељима Тодоровићи, Кукавице и Домјешићи,
               - Заборак са насељима Рачице, Кривача, Омеђак, Јастребице, Подхрид, Хасовићи и Драговићи.
 
 
       МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "МЕЂУРЈЕЧЈЕ". 
       Предсједник савјета МЗ : ХАЈРУДИН ШАБАНОВИЋ
       Контакт тел: 
       Мјесна заједница обухвата следећа насељена мјеста: 
                - Авлија са насељем Хасковићи,
                - Батово,
                - Гламочевићи са насељима Бучковићи на Батовци и Дубац,
                - Капов Хан са насељима Ранчићи, Шамлићи, Ховрљице и Кобилићи,
                - Каровићи са насељем Вихнићи,
                - Међуријечје са насељима Богаљевићи, Ђаковићи, Чањева и Равне Њиве,
                - Слатина са насељима Дужица и Брдо,
                - Судићи.