Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

МИРОСЛАВ ЂУРЂЕВИЋ

дипл.правник

Контакт тел : 058/310-381 ;  факс: 058/315-404;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Краћа биографија : 
Ожењен и отац троје дјеце. 
 
Секретар Скупштине је дужан да:
  • помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница Скупштине и њених радних тијела,
  • стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђује услове за рад клубова одборника,
  • одговоран је за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине,
  • по потреби непосредно контактира са Општинском административном службом и другим институцијама приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њених радних тијела,
  • усклађује рад на изради прописа за сједницу Скупштине и њених радних тијела,
  • помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака,одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама,
  • руководи радом стручне службе Скупштине и њених радних тијела,
  • врши и друге послове по овлашћењу предсједника Скупштине.

 

Тренутни посјетиоци

We have 70 guests and no members online