Web baner 300x250px

У складу са Пословником  СО-е Чајниче покренут је поступак израде Програма рада Скупштине општине Чајниче за 2017. годину.
 
Програм рада Скупштине општине чине питања из дјелокруга Скупштине и доноси се за календарску годину, по правилу, до почетка године. Он садржи задатке Скупштине који произилазе из Устава, Закона, Статута општине, утврђене политике и економског развоја општине, као и друге послове и задатке у рјешавању питања од интереса за грађане.
Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине, њихов садржај, начин извршавања, носиоци послова и задатака, као и рокови за њихово доношење.
Радна тијела Скупштине, при утврђивању својих обавеза и задатака, придржавају се Програма рада Скупштине.
 
У припремама за израду Програма рада предсједник, потпредсједник и секретар Скупштине општине прибављају приједлоге и мишљења о питањима које треба унијети у Програм рада  од одборника, радних тијела Скупштине, Начелника општине, општинске управе, политичких странака које су заступљене у Скупштини, мјесних заједница, грађана и удружења грађана. На основу припремљених приједлога и сугестија колегиј припрема и утврђује приједлог Програма рада Скупштине, који се упућује Скупштини на разматрање.
С обзиром на наведено, сва заинтересована лица своје приједлоге, мишљења и сугестије за израду Програма рада СО за 2017. годину могу да доставе најкасније до 16.11.2016. године у пријемну канцеларију Општинске управе општине Чајниче или путем електронске поште на адресу  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , са назнаком „За израду Програма рада Скупштине општине Чајниче за 2017. годину.
 
Бр. 01/1-02 - 116/16         
Датум, 29.11.2016.године                              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
                                                                      П р е д с ј е д н  и к 
                                                                 Илија Дачевић.дипл.мен. с.р.