Web baner 300x250px

ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ 
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
 
Број: 04-39-1/16                        
Датум: 27.04.2016. године.
        
Јавни увид у захтјев за издавање  еколошке дозволе
„ФЛ СТАКОРИНА“ д.о.о.  Чајниче
Објекат: Производње панел плоча
 
 
У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити  животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр.71/12), у поступку издавања еколошке дозволе за „ФЛ СТАКОРИНА“д.о.о. Чајниче, Луке б.б.  73280  Чајниче, 4403772800004 Одјељење за привреду, финансије  и друштвене дјелатности  Општинске управе општине Чајниче објављује јавни позив за
 
ЈАВНИ УВИД У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ  ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ И ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ДОКАЗИ)
 
Позива се заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и садржину документације, за „ФЛ СТАКОРИНА“ д.о.о. Чајниче, Луке б.б. 73280  Чајниче, 4403772800004. 
Јавни увид се може извршити у згради  општине  Чајниче, канцеларија број 6. радним даном од 07 до 15 часова.
Јавни увид траје до 27.05.2016.године, до када се могу доставити примједбе, приједлози и мишљења у вези наведеног.
                                                                                     
 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                                                                                      Младен Јањић дипл.ецц