Web baner 300x250px

Обавјештење за предузетнике из Одјељења за привреду,

финансије и друштвене дјелатности Oпштине Чајниче


         
Административна служба Општине Чајниче, Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности, обавјештава све предузетнике са територије општине Чајниче, да је у току усклађивање пословања са важећим Законом о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број:117/11, 121/12 и 67/13).

Рок за усклађивање пословања предузетника је 31.12.2013. године.

 Предузетници који нису обавили усклађивање пословања обавезни су да то учине благовремено, по могућности што прије, како би се до наведеног рока избјегле евентуалне гужве.

Предузетницима који не ускладе своје пословање са одредбама овог Закона у наведеном року, надлежни орган ће рјешењем утврдити престанак обављања дјелатности и брисати предузетника из Регистра, по сили Закона.

Предузетници који су одобрење за рад добили послије 01.01.2013. године не подлијежу обавези усклађивања свог пословања по одредбама овог Закона.


Начелник одјељења

Младен Јањић с.р