Web baner 300x250px

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ
Општинска изборна комисија
 
РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА
ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЧАЈНИЧЕ
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ
Општинска изборна комисија 
Број: 01/1-060-3-8/17
Чајниче, 07.03.2017. године
 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 
 
 
ОБАВЈЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ЧАЈНИЧЕ ДА ЋЕ СЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЧАЈНИЧЕ ОДРЖАТИ ДАНА 09.04.2017.ГОДИНЕ ( НЕДЕЉА) У ВРЕМЕНУ ОД 10-17 ЧАСОВА
ДАНА 31.03.2013. ГОДИНЕ (НЕДЕЉА), У ВРЕМЕНУ ОД 07-19 ЧАСОВА, одржаће се редовни избори за 
 
    Мјесна заједница              Мјесто одржавања избора

        Међуријечје                   Основна школа Међуријечје
        Миљено                         Основна школа Миљено
        Чајниче I                       Дом културе  (улаз - лијева страна)
        Чајниче II                      Дом културе (улаз – десна страна)
        Заборак                         Основна школа Заборак
  
Чајниче,                                          ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
07.03.2017.године                                       П р е д с ј е д н и к
                                                        Миодраг Перендија, дипл.прав с.р.