Web baner 300x250px

2017.

-Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-15/17 од 15.09.2017.године

 - Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-14/17 од 31.08.2017.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-13/17 од 31.08.2017.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-12/17 од 31.08.2017.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-9/17 од 11.08.2017.године

 

2018

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-1/18 од 08.02.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-2/18 од 23.03.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-3/18 од 30.03.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-4/18 од 05.04.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-5/18 од 16.04.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-7/18 од 04.05.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-8/18 од 12.06.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-11/18 од 03.07.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-12/18 од 03.07.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-13/18 од 26.06.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-14/18 од 31.08.2018.године

- Одлука о избору најповољнијег понуђача бр. 01-404-15/18 од 20.09.2018.године